Verrassend
Verbindend

Voorbeeld Vragenronde Teambuildingsquiz

Bekijk in deze video hoe leuk de teambuildingsquiz kan zijn en wat voor soort vragen en antwoorden je kunt verwachten.

De testimonial door 365 dagen succesvol

In deze testimonial zie je Arjan Vergeer van 365 dagen succesvol samen met Carlijn van Rossum  vertellen hoe zij de teambuildingsquiz hebben ervaren.

Voorbeeld van de jeugdfotoronde

In deze testimonial zie je Arjan Vergeer van 365 dagen succesvol samen met Carlijn van Rossum  vertellen hoe zij de teambuildingsquiz hebben ervaren.

Werkt teambuilding wel echt? 

Teambuilding. Naar mijn idee is dit een onduidelijk begrip dat vandaag de dag door een hoop trainers en coaches gebruikt wordt voor alle soort activiteiten met teams. De meeste teambuildingsactiviteiten richten zich op gezamenlijke doelen, een eenduidige visie, heldere communicatie en effectieve samenwerking. En toch mist er vaak een aspect dat door de zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci (2017) als één van de drie basale psychologische behoeften van de mens wordt beschouwd. Verbondenheid.

Voordat ik uitleg waarom verbinding en verbondenheid zo belangrijk is in een team, is het handig om eerste te begrijpen wat het nut is van de zelfdeterminatietheorie. Deze theorie verklaart namelijk hoe werknemers het beste gemotiveerd zijn en dus ook het beste presteren.

Uit het onderzoek komt naar voren dat motivatie op te splitsen is in autonome motivatie en gecontroleerde motivatie. Een werknemer is autonoom gemotiveerd als alles wat hij/zij doet met het volledige gevoel van bereidheid, wil en keuze is.  Gecontroleerde motivatie gaat over het doen van iets om een beloning te krijgen of een negatieve consequentie te ontlopen. Wanneer werknemers autonoom gemotiveerd zijn, is hun betrokkenheid, hun prestatie en welbevinden beter dan wanneer ze gecontroleerd gemotiveerd zijn.

 

Wat heeft die autonome motivatie nu te maken met verbondenheid?

Alle werknemers beschikken over een aantal psychologische basisbehoeften. Een basisbehoefte is iets dat mensen vervuld moeten krijgen voor optimaal welzijn en optimaal presteren. Als ze de behoefte niet bevredigd krijgen, zullen er negatieve psychologische consequenties optreden. Één van die drie behoeften is de behoefte aan verbondenheid. Dat wil zeggen dat de werknemer het gevoel heeft dat er om hem/haar gegeven wordt door anderen, dat zijzelf zorgen voor anderen en dat ze behoren tot verschillende groepen die belangrijk voor ze zijn. Om te zorgen dat een werknemer dus autonoom gemotiveerd is, zal ook gehoor gegeven moeten worden aan verbondenheid. Een manier om als werkgever optimale resultaten te behalen bij werknemers, is het voorzien van ondersteuning van de basisbehoeften en dus ook die van verbondenheid.

Bij verbondenheid bij teambuildingsactiviteiten wordt vaak meteen gedacht aan fysieke opdrachten waarbij de groepsrollen en reflectie centraal staan. Echte sociale verbinding wordt hier meestal vergeten. Dat is precies de reden dat de teambuildingsquiz van Sam’s Pub Quiz de perfecte afsluiting is van een teambuildingsdag. Sociale verbinding staat centraal in deze activiteit. Naast dat deze activiteit door alle deelnemers nog jarenlang herinnerd zal worden, is het vooral een hele ontspannende activiteit waarbij heel veel met elkaar gelachen wordt.

 

Waarom is de teambuildingsquiz zo sociaal verbindend?

Alle teamleden vullen van tevoren een vragenlijst in. Hierop staan vragen zoals; Waar kan men je ’s nachts voor wakker maken? Welke film heb je meer dan 10 keer gezien? Wat staat er bovenaan je bucketlist? Welk liedje is jouw guilty pleasure? Van elk teamlid wordt het leukste antwoord eruit gehaald en met alle antwoorden van de personeelsleden wordt een quiz samengesteld, zodat iedereen een keer aan bod komt. Op deze manier is er aandacht voor iedereen. Alle antwoorden mogen door iedereen persoonlijk toegelicht worden. Hierdoor worden meest prachtige en humoristische verhalen gedeeld met elkaar. Na vijf jaar teambuildingsquizzen maken, zou ik een boek kunnen schrijven met de grappigste, de meest bizarre en ontroerendste antwoorden.

Een mooi voorbeeld hiervan is een teambuildingsquiz bij een basisschool. In een team met allemaal juffen, was er ook een mannelijke conciërge. Op de vraag welke film hij het meest had gezien, had hij “The Sound of music” ingevuld. Op het moment dat hij bij de antwoordenronde onthulde dat het zijn antwoord was, werd er traantjes van het lachen weggepinkt. Toen iedereen klaar was met lachen zei hij: “Dit was de lievelingsfilm van mijn vrouw en als ik hem kijk dan voelt het weer alsof ze naast me op de bank zit.”  Zijn toelichting zorgde voor heel ander soort traantjes bij z’n collega’s.

Een ander voorbeeld dat vooral voor een hilarisch moment heeft gezorgd was tijdens een teambuildingsquiz bij een cateringbedrijf. Als je bij een cateringbedrijf werkt, dan mag je verwachten dat je van lekker eten houdt. Dat werd tijdens die quiz bij een teamlid na zijn antwoord erg in twijfel getrokken. De vraag kwam op het scherm. Waar kan men je ’s nachts voor wakker maken? Toen iedereen het antwoord las was er eerst vooral verbazing. Het eerste deel van het antwoord was “Seks”. Alleen dat was niet het gedeelte waar de anderen verbaasd over waren. De verbazing ging om het stuk wat erachter stond; én koude chinees. Degene die dit antwoord ingevuld heeft, heeft hier de hele avond grappen over moeten aanhoren en ergens denk ik dat er nu, een half jaar later, nog steeds grappen over gemaakt worden en dat niemand dit ooit nog zal vergeten.

In de video links bovenaan de pagina zijn nog meer leuke vragen en antwoorden te zien.

 

Wat kun je in de teambuildingsquiz nog meer verwachten?

De quiz begint altijd met een ronde waarin de liedjes gedraaid worden die opgegeven zijn als guilty pleasure. Er hoeft dan niet geraden te worden wat de titel is of wie de artiest is, maar wel wie dit liedje opgegeven heeft als zijn of haar guilty pleasure. Zo kom je er bijvoorbeeld achter dat de directeur losgaat op het nummer Barbiegirl van Aqua. Ook is er een ronde waarin jeugdfoto’s van de collega’s voorbijkomen. Ook het delen van dit soort foto’s van vroeger werkt erg verbindend.

Terugkijkend op de vraag of teambuilding wel echt werkt en bijdraagt aan het werkgeluk, is het antwoord ja, mits er ook echt wordt gewerkt aan de sociale verbinding in een team. Daarom is deze teambuildingsquiz dus een hele effectieve activiteit om te voorzien in de psychologische basisbehoefte verbondenheid bij alle werknemers en het levert daarom een bijdrage aan de autonome motivatie van de teamleden, waardoor ze dus beter presteren. Is de afgelopen jaren vooral de focus geweest op missies en doelen, dan is het tijd voor echte verbinding. Het mooie is dat de werknemers de quiz vooral als ontspannend ervaren en ze benoemen het vaak tot één van de leukste uitjes, terwijl het teambuilding is.

Is je interesse gewekt voor deze teambuildingsquiz, omdat jij ook meer verbondenheid wil in jouw team? Dan wil je vast weten hoeveel de investering is. Voor maar €32,50 euro per persoon excl. btw. krijg je deze verbindende teambuildingsactiviteit voor de prijs en ervaring van een teamuitje. (Vanaf 40 personen. Minder personen is ook mogelijk in overleg.)

 

Bron: Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. New York: Guilford Publishing.

× App me!